Multidisciplinair centrum De Chartreuse biedt een kwaliteitsvolle begeleiding op vlak van opvoeding, relatie, gezondheid en sport voor jong en oud.
Ons gevarieerd team staat voor u klaar om samen met u op zoek te gaan naar een optimale begeleiding waarbij zowel het individu, het gezin en de ruimere context in rekening gebracht worden.

We vertrekken steeds vanuit de vraag van de cliënt en werken een aanbod op maat uit. In een eerste gesprek staat zowel de vraag als de verwachtingen van de cliënt centraal.
Wanneer hieruit blijkt dat de hulpverlening meerdere disciplines betreft, volgt er een teambespreking over de best mogelijke samenwerking van de deelspecialismen. Dit wordt nadien besproken met de cliënt. Een begeleiding kan dus bestaan uit een begeleiding van één specialist, maar kan ook bestaan uit verschillende specialistische begeleidingen. Indien er gekozen wordt voor een multidisciplinaire aanpak, is er ook continue gezamenlijke opvolging en bespreking om het behandelplan zo goed mogelijk op te stellen en bij te stellen.  

Een persoonlijke aanpak gericht op de noden van de cliënt en wederzijds engagement vinden we van essentieel belang om een goede begeleiding op te starten.

Het team bestaat uit psychologen (voor alle leeftijden), loopbaancoaching, kinesisten, een inspanningsfysioloog/sportcoach en een diëtist/sportcoach. 

Wij werken steeds op afspraak. Leg deze vast via mail of telefonisch contact.

Enkele belangrijke topics uit het huisreglement:

Indien u niet aanwezig kunt zijn op een geplande afspraak, gelieve dan minstens 48 uur op voorhand uw afspraak af te zeggen, zodat een andere cliënt deze plaats nog kan invullen. Indien de afspraak niet afgezegd wordt of laattijdig (<24u) wordt 50% van het geldende behandeltarief in rekening gebracht. Het tijdsslot is immers voor u voorbehouden en voorbereidingen zijn reeds gemaakt.  Een afmelding kan telefonisch of per mail plaatsvinden.

Behandelingen gebeuren enkel op afspraak. Op het einde van een eerste consultatie worden best reeds vervolgafspraken ingepland om de continuïteit zo goed mogelijk te bewaren. Indien u een spoedbehandeling nodig heeft, gelieve dan telefonisch contact op te nemen en de urgentie duidelijk te maken. We proberen dit alsnog extra in te plannen indien mogelijk.

Na elk consult volgt er een betaling.

Dit gebeurt cash of via elektronische betaling.

Go to top