Leren leren

Het verwerken van leerstof loopt niet bij iedereen van een leien dakje. Voor sommigen is het moeilijk om structuur te brengen in hun cursus, anderen hebben het moeilijk met het inrichten van hun werkruimte. Misschien zijn er enkel problemen in examenperiodes? Leerlingen zijn heel divers en hebben elk hun eigen accenten nodig. Waarom lukken sommige vakken wel en lijken andere vakken een onoverkomelijk probleem?

Het goede nieuws is : leren kun je echt wel leren! En wij helpen jouw hier graag bij!

Thema's die zeker aan bod komen:

- Kennismaking met de leerling en zijn/haar huidige manier van werken

- Aangepaste studieomgeving creëren

- Studietijd bepalen

- Planning leren opstellen

- Studiemotivatie

- Goed gebruik van de schoolagenda

- Leren oriënteren op een cursus

- Leren aandachtig lezen, rekening houdend met de structuur en de noden

- Structureren en schematiseren

- Omgaan met examens

Je kunt hiervoor terecht bij:

 

Psychologe Querinda (6 - 18 jaar)

Psychologe Natasja  (6 -25 jaar)

Psychologe Hanne (12 -25 jaar)

Psychologe Sophie (12-18 jaar)

 

 

 

Indien er sprake is van faalangst kan dit zeker in het individuele traject opgenomen worden!

Bijles, inhoudelijk

Aanbod momenteel beperkt!

Leeftijd Inhoud
Lager onderwijs Nederlands
Wiskunde
Secundair onderwijs 1e graad Nederlands
Wiskunde
Biologie
Frans 
Secundair onderwijs 2e graad Wiskunde
Biologie
Fysica
Natuurwetenschappen
Gedrag- en cultuurwetenschappen
Secundair onderwijs 3e graad Natuurwetenschappen
Gedrag- en cultuurwetenschappen
Psychologie, Orthopedagogie

Andere vakken op aanvraag.

Go to top