Intensievere en langere trainingen gedurende meerdere jaren kunnen bij u als sporter aanleiding geven tot specifieke klachten en aandoeningen.

De noodzaak tot het uitvoeren van een preventief sportmedisch onderzoek wordt bepaald door de huidige graad van fysieke activiteit, door de (intensiteit van) de gekozen sport en door de aan/afwezigheid van een aantal persoonlijke en familiale risicofactoren. 

Om dit goed te kunnen inschatten heeft SKA (vereniging van sport-en keuringsartsen) en de Vlaamse overheid uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan om tot een sportmedisch geschiktheidsprotocol te komen. Dit protocol is bedoeld voor alle leeftijden en sporten en zal u individueel en sportspecifiek advies geven om u gezond aan sport te laten doen. U kunt dit protocol doorlopen op de website: www.sportkeuring.be

Mocht u het advies krijgen om een sportmedische keuring te ondergaan kan u hiervoor bij ons terecht.

Het onderzoek omvat de volgende onderdelen:

 

  • een grondige bevraging van een aantal persoonlijke en familiale risicofactoren.

  • een lichamelijk onderzoek met specifieke aandachtspunten.

  • een rustelektrocardiogram.

  • een specifiek functioneel orthopedisch onderzoek om de 4 jaar

  • aanvullende onderzoeken indien uit voorgaande onderdelen bepaalde risicofactoren zouden blijken.

  • sommige sportfederaties vragen specifieke (extra) onderzoeken om bepaalde aandoeningen op te sporen die voor die sport belangrijk kunnen zijn.

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een erkend keuringsarts.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 à 40 minuten.

De consultatie start met het overlopen van een uitgebreide vragenlijst betreffende de persoonlijke en familiale medische voorgeschiedenis. Deze vragenlijst is ook online beschikbaar (link), en kan indien gewenst reeds voor het consult worden beantwoord. 

Nadien gaan we over tot het klinisch onderzoek waarbij we onder andere hart en bloedvaten, longen, gewrichten en spiergroepen gaan beoordelen. Een elektrocardiogram in rust wordt steeds uitgevoerd.
Een longfunctiemeting (spirometrie) kan indien nuttig aan het onderzoek worden toegevoegd. Na het consult zal onmiddellijk een medisch attest worden afgeleverd wanneer geen afwijkingen werden vastgesteld.

 

Go to top