Zelfvertrouwen - Weerbaar - Assertief - Lichaamstaal - Uiten van gevoel - Welbevinden

Ook wel in het kort: ZWALUW

animals-2025740 960 720

 

Inhoud?

 7 sessies voor de kinderen/jongeren (7 sessies van 1u40)

 1 sessie ouderondersteuning met individuele feedback over traject (1 sessie van 2u)

 cursusmateriaal & opdrachten voor thuis

 

Zwaluw? 

Een zwaluw staat symbool voor hoop, trouw, vrijheid en altijd de wens om veilig naar huis te keren. Zeemannen geloofden dat de zwaluw hem weer thuis bracht als hij zou verdwalen, maar ook dat ze zijn ziel weer naar huis zouden brengen indien hij zou verdrinken. In onze training trachten we op zoek te gaan naar de zwaluw in elk kind en dit aan de oppervlakte te brengen. Positief denken, trouw zijn aan zichzelf, eigen keuzes maken en sterk staan voor zichzelf zijn hiervoor sterke pijlers. 


Hoe gaan we aan de slag?

In deze training werken we in groepjes van 4 tot 6 personen rond verschillende thema's. We bieden een opbouw van veiligheid in de groep, door in de eerste samenkomst vooral heel wat kennis aan te reiken en enkele basisoefeningen hierrond.  In de volgende sessies oefenen we via rollenspel en situaties die de kinderen zelf aanbrengen uit hun leefwereld. Zelfreflectie vinden we hierbij erg belangrijk. Dit vormt een vast onderdeel tijdens de training en de huiswerkopdrachten moedigen aan tot verder inzicht en oefening. 

 

Wat komt er aan bod?

1) Assertief, passief of agressief? Er speelt heel wat mee

2) We doen zoals we denken - storende en helpende gedachten

3) Zelfbeeld & zelfvertrouwen

4) Emoties - waarvoor dienen ze en hoe kan ik ermee omgaan

5) Pesten / Plagen / Ruzie Maken en verschillende vormen van pesten

6) Impact van pesten (Gedachten,  Gevoelens en Gedrag) - Helpende gedachten

7) Kwetsbaarheid en Weerbaarheid

 

Met als doel:

- vergroten van Zelfvertrouwen

- verhogen van Weerbaarheid
- leren reageren op een Assertieve manier
- oefenen op een sterke Lichaamshouding
- op een adequate manier gevoelens leren Uiten

- het Welbevinden verhogen

 

Wat kost het? 

Slechts 290 € voor de hele training, inclusief werkbundel!
De meeste mutualiteiten voorzien gedeeltelijke terugbetaling.

 

Er staat momenteel geen training gepland.
Bij interesse mag u contact opnemen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
U wordt dan op de hoogte gebracht van eerstkomende training. 

 

Go to top