Ik heb LEF

Training voor kinderen en jongeren met eet-en gewichtsproblemen

 

Wordt uw kind de beste versie van zichzelf?

Samen gaan wij met u en uw kind op pad rond drie belangrijke pijlers:

- Levensstijl

- Eigenwaarde 

- Fitheid

 

Bij overgewicht/obesitas is de lichaamsomvang een kenmerk dat in het oog springt.  Het kind of de jongere zelf is zich maar al te goed bewust van haar/ zijn probleem, schaamt zich ervoor en heeft vaak al een hele weg afgelegd van steeds mislukte dieetpogingen. Obese kinderen en jongeren worden gemakkelijk gepest en worden vaak uitgesloten uit de vriendenkring. Naarmate de obesitas ernstiger wordt en langer aanhoudt vertonen deze kinderen en jongeren een toenemend gevoel van minderwaardigheid, gepaard met verdriet en eenzaamheid. 

In deze training zetten we in op het belang van een gezonde levensstijl. We gaan op een speelse manier aan de slag om meer kennis en inzicht te verwerven met betrekking tot voedings-en bewegingsgewoontes.
Enkele onderdelen: 

 Kleurrijk eten
 Ontrafel samen de (voedings)mythes
 Jij als expert: proef en doe

Gezien de psychologische impact is ook eigenwaarde een belangrijk onderdeel. Met actieve oefeningen en zelfreflectie doorlopen we samen volgende thema's:

 Maak je niet dik: de invloed van gevoelens en gedachten (ipv denk je dun)
 Spiegeltje spiegeltje aan de wand
 Zeg eens nee

Het thema fitheid zal doorheen elke sessie aan bod komen.

 

Praktisch

Aantal sessies

Er zijn 4 sessies:

Sessie 1: Levensstijl & Fitheid - 120' -  ouder met kind/jongere samen

Sessie 2 & 3: Eigenwaarde & Fitheid - 120'/sessie  - kindsessie/jongeresessie

Sessie 4: Oudersessie - 90' - oudersessie gericht op "samen gezonder"

 

Data

Najaar 2019! 

Financieel

De volledige training kost 190€ per ingeschreven kind/jongere. 
Mogelijkheid tot gedeeltelijke terugbetaling via de mutualiteit.  

 

 

Go to top