GROEPSTHERAPIE

Emoties hanteren

Situaties, gedachten, gebeurtenissen lokken allerhande gevoelens uit. Goed kunnen omgaan met emoties is erg belangrijk voor het welbevinden van het kind. Wanneer een kind bij iedere tegenslag overspoeld wordt door emoties, zal dat vaak gepaard gaan met neerslachtigheid en ongecontroleerd gedrag. Dit zorgt er bijgevolg opnieuw voor dat het kind in een nare situatie terechtkomt. Het zal dan ook heel moeilijk zijn om doelen te bereiken of tegenslagen te overwinnen. Daarnaast is het ook op sociaal vlak belangrijk om gevoelens bij anderen te herkennen, deze van zichzelf te herkennen en hier adequaat mee om kan gaan.  

Emotieregulatie bestaat bijgevolg uit meerdere aspecten:

- openstaan voor eigen gevoelens

- eigen gevoelens leren herkennen en onderscheiden van elkaar  (boosheid als uiting van verdriet/angst; huilen als gevolg van angst/boosheid, ...)

- herkennen van gevoelens bij anderen

- adequaat omgaan met eigen gevoelens en met deze van anderen


Deze vaardigheden kunnen erg moeilijk zijn voor kinderen. Vaak zien we bij kinderen met uiteenlopende psychische klachten een zwakke emotieregulatie aan de basis. 

GROEPSTHERAPIE VOOR KINDEREN EN JONGEREN MET MOEILIJKHEDEN IN EMOTIEREGULATIE

In groep spelen alle groepsleden een belangrijke rol in de therapie. Kinderen zeggen en doen dingen die anderen op de één of andere manier beïnvloeden. Tijdens de groepstherapie wordt er ruimte gemaakt voor de elementen die gebeuren in het contact met anderen en dit maken we bespreekbaar.  Op grond van de voorgeschiedenis heeft iedereen andere patronen van reageren, van omgaan met situaties en het tonen van emoties. Net door deze interactie komen gevoelens naar boven die aanknopingspunten bieden voor de therapie van ieder groepslid. Gevoelens als angst, boosheid, verdriet en plezier ontstaan; alsook meer complexe gevoelensprocessen als genegenheid, irritatie, ongeduld en andere. Deze gevoelens komen dan centraal te staan in de therapie. 

Twee therapiegroepen 

Om de therapie op maat van de cliënt en diens ontwikkeling te bieden, kiezen we voor twee leeftijdsgroepen. De therapie gaat van start vanaf 3 deelnemers, de groep is volzet bij 6 deelnemers. Na zes sessies vindt er een oudersessie plaats waarin we de moeilijkheden en de groei van elk kind kunnen belichten. 

Groepstherapie kinderen 9-11 jaar

Data voorjaar:  maandagen 17u -18u15

18/03 - 25/03 - 01/04 - (paasvakantie- geen sessies) - 06/05 - 13/05 - 20/05

Oudersessie nog nader te bepalen

 

Groepstherapie jongeren 12-14 jaar

Data voorjaar:  woensdagen 15u30-16u45

20/03 - 27/03 - 03/04 - (paasvakantie - geen sessies) - 24/04 - 08/05 - 15/05

Oudersessie nog nader te bepalen

 

Groepstherapeut: Natasja Teunis

Instroom na intakefase in de praktijk. Aanmelden kan via contactformulier, per mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) of telefonisch (0479/40 93 15).

De therapie bedraagt 40 euro per sessie van 75' / 90'. Het groepstraject omvat 7 sessies en kost 280 euro. U kunt voor gedeeltelijke terugbetaling terecht bij uw mutualiteit.  

 

 

Go to top